Disclaimer

Pedoman:

Seluruh wartawan yang akan meliput berita ataupun melakukan wawancara dengan
narasumber kami wajibkan untuk dapat memegang teguh Etika Pers dan Tata cara
penulisan Jurnalistik sesuai dengan kaedah kepatutan dan kesusilaan yang
berlaku di masyarakat.

Seluruh redaksi raungpost.id patuh dan tunduk kepada Hukum Pers yang berlaku di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Wartawan raungpost.id yang bertugas dilengkapi Pers Card dan Surat Tugas.

Hubungi kontak person yang tersedia jika terdapat wartawan kami yang melakukan
tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.